"deal is spent" — Słownik kolokacji angielskich

deal is spent kolokacja
Popularniejsza odmiana: spend a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa jest wydana
  1. spend czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We spent a great deal of money for a new one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo