"finance the deal" — Słownik kolokacji angielskich

finance the deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sfinansuj interes
  1. finance czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Surely there was some other way to finance the deal.

powered by  eTutor logo