"finance one's campaign" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fundusze czyjś kampania
  1. finance czasownik + campaign rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "What would you say about how to finance his campaign?"

podobne do "finance one's campaign" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "finance one's campaign" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo