ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. record deal = kontrakt na wydanie albumu muzyczny record deal
3. distribution deal = umowa dystrybucyjna distribution deal
4. peace deal = porozumienie pokojowe peace deal
5. drug deal = transakcja farmakologiczna drug deal
6. book deal = umowa na publikację książki book deal
7. plea deal = ugoda obrończa plea deal
8. budget deal = porozumienie dot. budżetu budget deal
9. trade deal = umowa handlowa trade deal
10. business deal = umowa biznesowa business deal
11. land deal = umowa ziemska land deal
12. loan deal = pożyczka umowa loan deal
13. package deal = umowa wiązana package deal
14. estate deal = majątek umowa estate deal
15. co-ownership deal = współwłasność umowa co-ownership deal
16. kit deal = komplet umowa kit deal
17. publishing deal = umowa wydawnicza publishing deal
18. endorsement deal = aprobata umowa endorsement deal
19. year deal = rok umowa year deal
20. licensing deal = udzielając zezwolenia umowie licensing deal
21. development deal = rozwój umowa development deal
22. league deal = liga umowa league deal
23. stock deal = transakcja giełdowa stock deal
24. recording deal = transakcja nagraniowa recording deal
25. television deal = umowa telewizyjna television deal
27. deal of money = umowa pieniędzy deal of money
28. deal of trouble = umowa kłopotów deal of trouble
29. deal of effort = umowa wysiłku deal of effort
30. sweetheart deal = dobry interes, korzystny interes (po znajomości) sweetheart deal
32. deal of information = umowa informacji deal of information
34. deal of interest = umowa interesu deal of interest
35. merger deal = umowa dotycząca fuzji merger deal
36. movie deal = film umowa movie deal
37. production deal = interes produkcyjny production deal
38. TV deal = TV umowa TV deal
39. Deal No Deal = Nie zadaj żadnej Umowie Deal No Deal
40. deal of energy = umowa energii deal of energy
41. transfer deal = transfer umowa transfer deal
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.