"deal of interest" — Słownik kolokacji angielskich

deal of interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa interesu
  1. interest rzeczownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His campaign received a great deal of interest in Canada.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo