"licensing deal" — Słownik kolokacji angielskich

licensing deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udzielając zezwolenia umowie
  1. licensing rzeczownik + deal rzeczownik
    Silna kolokacja

    The label approached the band with the idea for the licensing deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo