"deal of time" — Słownik kolokacji angielskich

deal of time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa czasowa
  1. time rzeczownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She had spent a great deal of time with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo