"deal of effort" — Słownik kolokacji angielskich

deal of effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa wysiłku
  1. effort rzeczownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not that it required a great deal of personal effort from him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo