"estate deal" — Słownik kolokacji angielskich

estate deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): majątek umowa
  1. estate rzeczownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each year there'd be talk of some new real estate deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo