"merger deal" — Słownik kolokacji angielskich

merger deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa dotycząca fuzji
  1. merger rzeczownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If either offer is accepted, it will be the biggest merger deal in history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo