"deal of energy" — Słownik kolokacji angielskich

deal of energy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa energii
  1. energy rzeczownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a great deal of energy is lost to sound, it may not even be conservative.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo