"drug deal" — Słownik kolokacji angielskich

drug deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja farmakologiczna
  1. drug rzeczownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "They never tried to cut in on your drug deal."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo