PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drug deal" — Słownik kolokacji angielskich

drug deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja farmakologiczna
  1. drug rzeczownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "They never tried to cut in on your drug deal."