"recording deal" — Słownik kolokacji angielskich

recording deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja nagraniowa
  1. recording rzeczownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Marcus cannot sing well enough to sustain a recording deal.

powered by  eTutor logo