"league deal" — Słownik kolokacji angielskich

league deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga umowa
  1. league rzeczownik + deal rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, he later agreed to a minor league deal with the Orioles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo