ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
(4) better, best
Kolokacji: 2
(5) one-year, two-year
Kolokacji: 2
1. three-year deal = trzyletnia umowa three-year deal
2. four-year deal = czteroletnia umowa four-year deal
3. five-year deal = pięcioletnia umowa five-year deal
4. six-year deal = sześć-rok umowa six-year deal
5. seven-year deal = siedmioletnia umowa seven-year deal
6. one-month loan deal = jednomiesięczna pożyczka umowa one-month loan deal
7. three-team deal = interes trzy-zespołowy three-team deal
8. six-month loan deal = półroczna pożyczka umowa six-month loan deal
9. two-book deal = dwa-książka umowa two-book deal
10. multimillion-dollar deal = wielomilionowy-dolar umowa multimillion-dollar deal
11. three-picture deal = trzy-obraz umowa three-picture deal
12. two-for-one deal = two-for-one umowa two-for-one deal
13. six-player deal = sześć-gracz umowa six-player deal
14. six-figure deal = sześć-liczba umowa six-figure deal
15. three-book deal = trzy-książka umowa three-book deal
16. million-dollar deal = umowa za milion dolarów million-dollar deal
17. four-team deal = interes cztery-zespołowy four-team deal
18. billion-dollar deal = miliard-dolar umowa billion-dollar deal
19. five-album deal = pięć-album umowa five-album deal
20. eight-year deal = ośmioletnia umowa eight-year deal
21. two-picture deal = dwa-obraz umowa two-picture deal
22. ten-year deal = dziesięcioletnia umowa ten-year deal
23. eight-player deal = osiem-gracz umowa eight-player deal
24. seven-figure deal = siedem-liczba umowa seven-figure deal
25. nine-player deal = dziewięć-gracz umowa nine-player deal
26. three-month loan deal = trzymiesięczna pożyczka umowa three-month loan deal
(7) real, possible, potential
Kolokacji: 3
(8) long-term, short-term
Kolokacji: 2
(12) final, eventual
Kolokacji: 2
(13) exclusive, single, only
Kolokacji: 3
(16) fair, reasonable, equitable
Kolokacji: 3
(17) permanent, temporary
Kolokacji: 2
(18) secret, private, individual
Kolokacji: 3
(23) current, back-room
Kolokacji: 2
(24) sweet, one-shot, rich
Kolokacji: 3
(25) financial, leveraged
Kolokacji: 2
(26) complex, complicated, tough
Kolokacji: 3
(27) three-way, one-sided
Kolokacji: 2
(29) green, impending
Kolokacji: 2
(32) friendly, favorable, hostile
Kolokacji: 3
(35) derelict, shabby
Kolokacji: 2
(36) power-sharing, generous
Kolokacji: 2
(37) season-long, far, longer-term
Kolokacji: 3
(39) bipartisan, two-way
Kolokacji: 2
(41) quick, shrewd
Kolokacji: 2
(43) failed, win-win, ill-fated
Kolokacji: 3
(44) risky, speculative
Kolokacji: 2
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.