ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. cause a deal = spowoduj transakcję cause a deal
5. create a deal = utwórz umowę create a deal
6. generate a deal = wytwórz umowę generate a deal
7. result in a deal = wynik w umowie result in a deal
8. renew one's deal = odnawiać czyjś umowa renew one's deal
9. leave in co-ownership deal = zostawiać we współwłasności umowa leave in co-ownership deal
10. come with a deal = przyjdź z umową come with a deal
11. leave on one's deal = nie zdejmować czyjś umowa leave on one's deal
12. move on a deal = posuń do przodu umowę move on a deal
13. move in a deal = zakwateruj umowę move in a deal
14. reach on a deal = dojdź na umowie reach on a deal
15. go on the deal = oprzyj się na umowie go on the deal
(8) negotiate, discuss
Kolokacji: 2
(9) announce, describe
Kolokacji: 2
(10) cut, chase, display
Kolokacji: 3
(11) complete, carry, finalize
Kolokacji: 3
(12) block, prevent
Kolokacji: 2
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.