"deal is made" — Słownik kolokacji angielskich

deal is made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa jest sporządzona
  1. make czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Everyone makes his or her own deal with the god of good health.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo