"create a deal" — Słownik kolokacji angielskich

create a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utwórz umowę
  1. create czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This created a great deal of excitement in the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo