"one-year loan deal" — Słownik kolokacji angielskich

one-year loan deal kolokacja
Popularniejsza odmiana: one-year deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roczna pożyczka umowa
  1. one-year przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In May 2008 he was given a new one-year deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo