"one-year deal" — Słownik kolokacji angielskich

one-year deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roczna umowa
  1. one-year przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In May 2008 he was given a new one-year deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo