"deal is reached" — Słownik kolokacji angielskich

deal is reached kolokacja
Popularniejsza odmiana: reach a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do umowy dochodzą
  1. reach czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Many of us feel that the deal reached by the Administration was not the best."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo