"reach a deal" — Słownik kolokacji angielskich

reach a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojdź do umowy
  1. reach czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Many of us feel that the deal reached by the Administration was not the best."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo