"deal struck" — Słownik kolokacji angielskich

deal struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa uderzyła
  1. strike czasownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They struck a deal, and then came the best part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo