"generate a deal" — Słownik kolokacji angielskich

generate a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz umowę
  1. generate czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For a few years, string theory generated a great deal of interest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo