"deal expires" — Słownik kolokacji angielskich

deal expires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa wygasa
  1. deal rzeczownik + expire czasownik
    Zwykła kolokacja

    He also had the freedom to make a move because his current deal was expiring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo