"deal gives" — Słownik kolokacji angielskich

deal gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa sprawia
  1. deal rzeczownik + give czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The deal gave them control over production and development of films.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo