ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. join on a deal = doczep się do umowy join on a deal
2. seal the deal = zaklep sprawę seal the deal
3. close the deal = dobić targu, zawrzeć umowę, zamknąć umowę close the deal
6. enter deals = wejdź do umów enter deals
7. join in a deal = przyłącz się do interesu join in a deal
(8) negotiate, discuss
Kolokacji: 2
(9) announce, describe
Kolokacji: 2
(10) cut, chase, display
Kolokacji: 3
(11) complete, carry, finalize
Kolokacji: 3
(12) block, prevent
Kolokacji: 2
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.