"possible deal" — Słownik kolokacji angielskich

possible deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwa umowa
  1. possible przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What we have to concentrate on is getting the best possible deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo