"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. deal creates = transakcja wywołuje deal creates
3. deal represents = interes stanowi deal represents
4. deal puts = umowa kładzie deal puts
5. deal gets = umowa dostaje deal gets
6. deal begins = umowa zaczyna się deal begins
7. deal starts = interes zaczyna się deal starts
8. deal generates = interes przynosi deal generates
9. deal produces = interes przynosi deal produces
10. deal signs = znaki z miękkiego drewna deal signs
11. deal plays = umowa gra deal plays
12. deal sends = umowa wysyła deal sends
(8) mean, reflect, show
Kolokacji: 3
(9) happen, occur, materialize
Kolokacji: 3
(10) last, exist
Kolokacji: 2
(11) pay, net
Kolokacji: 2
(12) face, avert
Kolokacji: 2
(13) guarantee, stipulate
Kolokacji: 2
(14) unravel, solidify
Kolokacji: 2
(15) agree, permit
Kolokacji: 2
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.