"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(8) negotiate, discuss
Kolokacji: 2
(9) announce, describe
Kolokacji: 2
(10) cut, chase, display
Kolokacji: 3
(11) complete, carry, finalize
Kolokacji: 3
(12) block, prevent
Kolokacji: 2
3. receive a deal = przyjmij umowę receive a deal
4. know a deal = znaj umowę know a deal
5. find a deal = znajdź umowa find a deal
6. lose a deal = przegraj transakcję lose a deal
7. take a deal = weź umowę take a deal
8. feel a deal = poczuj umowa feel a deal
9. hear a deal = usłysz umowa hear a deal
10. obtain a deal = uzyskaj umowę obtain a deal
11. experience a deal = doznaj transakcji experience a deal
12. take in a deal = obejmij umowę take in a deal
13. acquire a deal = nabądź umowę acquire a deal
14. suffer a deal = cierp z powodu transakcji suffer a deal
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.