ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"special deal" — Słownik kolokacji angielskich

special deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalna umowa
  1. special przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They say there should have been no special deal for him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo