ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. deal includes = umowa obejmuje deal includes
2. deal comes = umowa przychodzi deal comes
3. deal takes = interes wymaga deal takes
4. deal requires = umowa wymaga deal requires
6. deal seems = umowa wydaje się deal seems
7. deal appears = umowa ukazuje się deal appears
8. deal looks = umowa patrzy deal looks
9. deal needs = umowa potrzebuje deal needs
10. deal continues = interes trwa deal continues
11. deal covers = umowa dotyczy deal covers
12. deal depends = transakcja zależy deal depends
13. deal costs = koszty z miękkiego drewna deal costs
14. deal totaling = wynoszenie z miękkiego drewna deal totaling
15. deal amounts = ilości z miękkiego drewna deal amounts
16. deal combines = interes łączy się deal combines
17. deal contains = umowa zawiera deal contains
18. deal extends = umowa obejmuje deal extends
(8) mean, reflect, show
Kolokacji: 3
(9) happen, occur, materialize
Kolokacji: 3
(10) last, exist
Kolokacji: 2
(11) pay, net
Kolokacji: 2
(12) face, avert
Kolokacji: 2
(13) guarantee, stipulate
Kolokacji: 2
(14) unravel, solidify
Kolokacji: 2
(15) agree, permit
Kolokacji: 2
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.