"deal remains" — Słownik kolokacji angielskich

deal remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa pozostaje
  1. deal rzeczownik + remain czasownik
    Zwykła kolokacja

    But there still remains a very great deal to be done.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo