"cost kit deal" — Słownik kolokacji angielskich

cost kit deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komplet kosztu umowa
  1. cost czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But those programs, which have not been put into place, would cost a great deal of money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo