"cost millions" — Słownik kolokacji angielskich

cost millions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miliony kosztu
  1. cost czasownik + millions rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The city says it will cost millions of dollars per year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo