"original deal" — Słownik kolokacji angielskich

original deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowy interes
  1. original przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My original deal with Tony had been six hours in the afternoons for $20 an hour, off the books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo