"seem like a deal" — Słownik kolokacji angielskich

seem like a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj jak umowa
  1. seem czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That seems like a very big deal to him, for some reason.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo