"cost a deal" — Słownik kolokacji angielskich

cost a deal kolokacja
Popularniejsza odmiana: cost kit deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kosztuj umowę
  1. cost czasownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But those programs, which have not been put into place, would cost a great deal of money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo