"novel deal" — Słownik kolokacji angielskich

novel deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powieść umowa
  1. novel przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The novel deals in considerable detail with women, especially the way they feel and think.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo