"potential deal" — Słownik kolokacji angielskich

potential deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalna umowa
  1. potential przymiotnik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Any potential deal is still several weeks away, the executives said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo