"endorsement deal" — Słownik kolokacji angielskich

endorsement deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aprobata umowa
  1. endorsement rzeczownik + deal rzeczownik
    Silna kolokacja

    They will have heard of his $1 million endorsement deal with Nike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo