"deal happens" — Słownik kolokacji angielskich

deal happens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja zdarza się
  1. deal rzeczownik + happen czasownik
    Zwykła kolokacja

    The deal may still happen if Roberts changes his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo