"deal brings" — Słownik kolokacji angielskich

deal brings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa przynosi
  1. deal rzeczownik + bring czasownik
    Zwykła kolokacja

    If completed, the deal would bring together the two largest steel companies, which control 10 percent of the global market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo