"deal provides" — Słownik kolokacji angielskich

deal provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa uwzględnia
  1. deal rzeczownik + provide czasownik
    Zwykła kolokacja

    The deal would provide the city with $2.5 billion in savings over the next five years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo