"large deal" — Słownik kolokacji angielskich

large deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża transakcja
  1. large przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "This is the result of the largest deal in baseball history."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo