"deal is expected" — Słownik kolokacji angielskich

deal is expected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja jest oczekiwana
  1. expect czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The deal is expected to be made final within two weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo