"announce a deal" — Słownik kolokacji angielskich

announce a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś transakcję
  1. announce czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The companies could announce a deal by the end of the week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo