"deal announced" — Słownik kolokacji angielskich

deal announced kolokacja
Popularniejsza odmiana: deal is announced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa ogłosiła
  1. announce czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A deal could be announced in the next few weeks, they said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo