"approve the deal" — Słownik kolokacji angielskich

approve the deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatwierdź umowę
  1. approve czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the deal, approved by the city in 1989, is now on hold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo