"offer deals" — Słownik kolokacji angielskich

offer deals kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowy oferty
  1. offer czasownik + deal rzeczownik
    Silna kolokacja

    You have offered a great deal of light on the situation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo